dijous, 18 de setembre de 2008

MORTS CAUSADES PEL GOBERN COMUNISTA CUBÀ A PARTIR DEL 1ER DE GENER DEL 1959. Actualitzat el 1er de juny del 2008

Execucions / morts per afusellament 4038 Assassinats / execucions extrajudicials 1292 Desaparicions 153 Morts per baga de fam (presos, en protesta) 13 Morts por negligència mèdica o problemes de salut (presos) 209 Suïcidis (majorment presos) 101 Per causes per determinar de índole polític 221 Accidents (majorment de presos, por negligència) 42 Morts per causes naturals (presos politics) 5 Morts per explosió de bomba o mina 10 Morts en atacs terroristes o a civils a l’estranger 8 Morts per altres causes de índole polític 46 Morts en intents de sortida del país: 121 Per deshidratació, ofegats, etc. Desapareguts* 998 Morts en combat 1034 TOTAL 8291

Aquest blog és

Aquest blog és

Contador web

Vist des de...

free counters