dimecres, 21 de març de 2012

La Generalitat atorgarà certificats d'acollida a immigrants amb només 90 hores de català

Caldrà també 15 hores d'orientació laboral i 15 de "coneixement de l'entorn"El Departament de Benestar i Família està desenvolupant el reglament de la llei d'Acollida -aprovada pel tripartit en l'anterior legislatura-, que preveu com a gran novetat que els immigrants hauran de fer un curset de català de 90 hores. Els experts consideren que, per dominar una llengua, cal un mínim d'entre 6.500 i 8.500 hores.

El propi director general d'Immigració, Xavier Bosch, ho va avançar en la seva darrera compareixença parlamentària: "un  cop  feta  aquesta  formació,  se’ls  concedeix  un   certificat de primera acollida. Això vol dir haver fet un curs de llengua catalana de noranta   hores,   un   curs   d’orientació   laboral   i   d’estrangeria   de   15   hores   i   un   curs   sobre coneixement  de  l’entorn  de  15  hores  més". "A  partir  d’aquest  certificat  de  primera acollida, que té un valor, si ho volen, simbòlic, diguem-ne, d’haver fet un esforç d’integració al país", va afegir.

"El   Reglament de la llei d’Acollida -va contiuar- està  previst que arribi o que se li ofereixi, que pugui arribar, a totes les persones que en els darrers cinc anys han arribat a Catalunya, en allò que es podria anomenar una acollida retroactiva, i que és una forma, diguem-ne, homogènia per a tot Catalunya –l’objectiu és que sigui homogènia per a tot Catalunya– amb el mateix programa, i que sigui una forma d’incentivar la integració a través del coneixement de la realitat de Catalunya".

Bosch va assegurar que ja l'havien consensuat amb el SOC, el Consorci per a la Normalització Lingüística, el Departament d’Ensenyament  i  món local" i que podria estar enllestit "les properes setmanes o mesos" un cop superats "tots els tràmits administratius".
 
Font: e-N

Aquest blog és

Aquest blog és

Contador web

Vist des de...

free counters