dissabte, 15 d’octubre de 2011

Més de la meitat dels nadons de Vic i Manlleu tenen la mare estrangera

La natalitat a la comarca durant l'any 2010 s'estabilitza i mostra xifres semblants al 2009. Marc i Júlia, els noms més utilitzats a Osona.

Foto: Adrià Costa

Osona ha registrat durant el 2010 un total de 1.922 naixements, xifra que suposa una estabilització, amb només 12 menys que a l’any anterior (1.934), segons dades que ha acabat de facilitar l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat). Els naixements a la comarca, en una tendència que es va iniciar l’any 2009, s’han estabilitatzat i comencen fins i tot a disminuir. Recordem que el 2008 es va arribar a un pic de 2.057, xifra que no s’assolia des de l’any 1977, però el 2009 ja va tornar a baixar i es va situar en 1.934. La natalitat a Osona va tocar fons l’any 1993, amb 1.140 naixements.

Aquesta tendència decreixent de la natalitat s’explica per la reducció del nombre de dones en edats reproductiva, per l'arribada a aquestes edats de les generacions buides dels anys vuitanta, i, d'altra banda, per la disminució dels fluxos d'entrada de dones immigrants.

Una dada destacada dels naixements a Osona el 2010 és que 658 dels nadons, un 34,2%, tenen mares estrangeres (un de cada tres). La majoria són del Marroc, amb 402 parts. A molta distància, les segueixen les mares nigerianes i xineses, amb 34 i 27 parts respectivament.

Un anàlisi més acurat, on es relaciona la nacionalitat de la mare amb els municipis, ens mostra altres xifres força sorprenents. Manlleu i Vic ocupen la tercera i sisena posició en el rànquing de ciutats de més de 20.000 habitants de tot Catalunya amb més fills de mares estrangeres.  No en va, a les dues ciutats osonenques més de la meitat dels parts tenen com a protagonista una mare estrangera.

A Manlleu, l’any 2010 hi ha hagut 297 naixements, dels quals 159 han tingut una mare immigrant (el 53,5%). La xifra és una mica més baixa a Vic: 315 dels 615 parts han tingut mares estrangeres (un 51,2%).

Segons l’Idescat, Salt és el municipi que registra el valor més elevat de tot Catalunya, amb el 73,2% dels naixements amb mare estrangera. El segueixen Roses (62,2%), Manlleu (53,5%), Palafrugell (52,9%), Lloret de Mar (52,4%) i Vic (51,2%).

Tendència a la baixa generalitzada a Catalunya

Pel que fa a la resta de Catalunya, es constata que la natalitat decreix en general. L'any 2010, el nombre de naixements registrats a Catalunya és de 84.015, un 1% menys que un any enrere i representa una taxa d'11,3 naixements per 1.000 habitants. Segons l’Idescat, el descens es concentra entre les dones menors de 30 anys que han registrat un 6,7% menys de naixements que l'any 2009, mentre que en el cas de mares de 30 o més anys, la xifra de naixements ha augmentat un 2%. Els únics àmbits on hi ha augments són l'Alt Pirineu i Aran i les Comarques Centrals.

Les xifres de naixements del 2010 confirmen la tendència decreixent de la natalitat que es va iniciar l'any 2009.
Marc i Martina, els reis

Pel que fa als noms més usats a Catalunya, Marc ocupa la primera posició a tots els àmbits territorials, excepte a l'Alt Pirineu-Aran, on els Pol encapçalen el rànquing.

En el cas de les nenes, la distribució dels noms en el territori és força diferent. Així, l'Àmbit Metropolità és l'únic on les Martina encapçalen la llista.

A Osona, Marc continua sent el més usat entre els nens, però entre les nenes és Júlia.

Foto: Adrià 
Costa

FONT 

Aquest blog és

Aquest blog és

Contador web

Vist des de...

free counters