dimecres, 26 d’octubre de 2011

F.A. Hayek explica perquè és impossible el socialisme en 2 minutsENTREVISTADOR: Diu Ut que el socialisme és tècnicament impossible. Què vol dir exactament amb això?

F.A. HAYEK: El socialisme suposa que una autoritat central única pot utilitzar tot el coneixement disponible.

Passa per alt que la societat moderna, a la qual ara prefereixo cridar l'ordre extensiu, que supera la capacitat de qualsevol ment individual, es basa en la utilització de coneixement àmpliament dispers.

I una vegada que som conscients que podem treure un gran profit dels recursos disponibles només perquè utilitzem el coneixement de milions d'homes queda clar que la suposició del socialisme que una autoritat central pot governar tot aquest coneixement, simplement no és correcta.

El socialisme, en criticar la producció per al benefici en comptes de per l'ús, s'oposa al que fa possible la societat oberta.

La producció per a l'ús només seria possible en una societat on tot el coneixement estigués donat.

Però arribar a una situació en què tots treballem per a gent que no coneixem i som sostinguts per la feina de gent que no ens coneix és possible perquè produïm per obtenir beneficis. El benefici és el senyal que ens diu què hem de fer per servir a gent que no coneixem.

De fet, podem produir prou com per mantenir a tota la població actual del món només gràcies a un procés espontani, un mecanisme, que ens permet usar infinitament més informació de la qual té cap autoritat central.


Aquest blog és

Aquest blog és

Contador web

Vist des de...

free counters