dimecres, 5 d’octubre de 2011

L'Islam avança a la perifèria de París

Ambient musulmà a la perifèria de París
La perifèria urbana de París s'està islamitzant, en detriment dels islamistes radicals i de l'Estat francès. Els nous musulmans francesos instal.lats a la perifèria de la capital es refugien en la religió i les seves pràctiques culturals tradicionals, allunyant-se al mateix temps de l'islam revolucionari i els principis republicans ensenyats en l'escola pública. Aquestes són algunes de les principals conclusions d'un estudi realitzat per diversos especialistes, dirigits per Gilles Kepel, per compte de l'Institut Montaigne, un think-thank liberal.
Kepel publicar el 1985 un estudi de referència, «Les banlieus de l'Islam», i ha escrit el balanç final de cinc anys d'estudi de camp a la perifèria parisenca, arribant a conclusions d'aquest tipus: «La creença religiosa és més estructurant que la creença republicana a la perifèria urbana de París ».
Aquesta realitat es tradueix de manera molt gràfica: «S'han intensificat les pràctiques religioses. S'ha generalitzat la pràctica del ramadà. Molts nens no van a les cantines escolars, perquè en les cantines no s'ofereix menjar halal. La pietat musulmana de nou encuny també és una «compensació» contra el sentiment d'injustícia i indignitat social. L'Estat ha construït moltes infraestructures. Però falta l'essencial. La integració republicana ha deixat de funcionar. Com creure en la República, l'Estat republicà, quan gairebé tota la família està a l'atur i és una evidència la no integració social i cultural ...?».


A França hi ha entre 5 i 6 milions de musulmans. Però la gran majoria viuen a la perifèria de les grans ciutats, París, Lió, Marsella, Bordeus, entre moltes altres. L'estudi de l'Institut Montaigne no insisteix en els detalls xifrats d'aquesta realitat social. Prefereix analitzar la seva dimensió cultural, religiosa: la islamització d'una zona urbana particular, la perifèria de París, on els valors de l'islam estan suplantant als valors de la República.


Font

Aquest blog és

Aquest blog és

Contador web

Vist des de...

free counters