dimecres, 6 de juliol de 2011

Nou reglament d'estrangeria

La Generalitat de Catalunya informa:

La Generalitat intervindrà per primer cop en els processos d'accés a l'arrelament, renovació de la residència temporal i reagrupament familiar
El Departament de Benestar Social i Família comença a tramitar a partir del 30 de juny els informes d'integració i adequació de l'habitatge que deriven del nou reglament de la Llei d'estrangeria, publicat al Butlletí Oficial de l'Estat el passat mes d'abril. La Generalitat assumirà més competències en els processos següents:
  • Acreditació del grau d'integració de les persones que sol·licitin el reconeixement de l'arrelament social (pas previ indispensable per accedir a una autorització de residència temporal per circumstàncies excepcionals).
  • Acreditació de l'esforç d'integració per renovar l'autorització de residència temporal, en cas que no es compleixin tots els requisits que marca d'entrada l'Administració de l'Estat.
  • Acreditació de l'adequació de l'habitatge per poder reagrupar el nucli familiar de la persona sol·licitant.
Es tindran en compte tres grans requisits per obtenir un informe favorable:
  • El coneixement de les llengües oficials (català i castellà, a més a més de l'aranès a l'Aran)
  • El coneixement de la societat d'acollida (codis de civisme, normes bàsiques de convivència, drets i deures elementals, obligacions fiscals, història del país, identitat pròpia, etc.)
  • El coneixement del mercat laboral (drets i deures de les treballadores i els treballadors, Seguretat Social, el paper de les organitzacions sindicals i patronals, el treball per compte propi o aliè, etc.)

Aquest blog és

Aquest blog és

Contador web

Vist des de...

free counters