dissabte, 11 de juny de 2011

Els néts de la revolució cubana

El productor i economista cubà, Jorge Montalván, ofereix una mirada des de l'interior de Cuba sobre una generació que va néixer sota el comunisme, però que diu no sentir-se part d'ella.

En el documental "Els néts de la revolució cubana", Montalván diu que els temps han canviat i en el seu lloc es descriu una joventut descontenta, silenciada, molts dels quals no poden trobar llocs de treball o salaris adequats al país i han emigrat.

El documental com a eix central que els joves professionals d'avui en dia a Cuba no comparteixen el mateix sentiment polític, ni l'experiència, amb els seus pares i avis.

Entre enginyers, músics, esportistes i estudiants, la joventut cubana, de tota classe, la pel lícula descriu el fil conductor que els uneix, un sentiment d'exclusió. A més, la pel lícula serveix com una plataforma per a la frustració compartida per la joventut cubana amb el sistema, incloent la impossibilitat de sortir del país legalment, les dificultats econòmiques a què ells s'enfronten i la dificultat de parlar obertament del que ells volen.

Montalván diu que la seva cinta no busca ser una solució al problema, sinó més aviat, un canal per difondre la veu dels frustrats perquè tots escoltin.


Anunci del documental

Panell (part.I) durant estrena del documental "Els Néts de la Revolució Cubana",

Aquest blog és

Aquest blog és

Contador web

Vist des de...

free counters